HIỂU VỀ “THẾ GIỚI QUAN”

HIỂU VỀ “THẾ GIỚI QUAN”

Khi đặt câu hỏi:

- Điều gì là quan trọng nhất để hình thành một con người?

- Điều gì khiến bạn mong muốn mình trở thành người này hoặc người kia?

- Điều gì quyết định bạn sẽ mong muốn sống một cuộc đời như thế nào?

- Điều gì quyết định hệ thống giá trị và niềm tin của một con người?

- Điều gì tạo nên thói quen của con người?

- Điều gì khiến ta lựa chọn và ra quyết định?

- Điều gì tạo ra động lực, khiến ta quyết định hành động hay không hành động?

Tất cả những điều quan trọng bậc nhất, quyết định cuộc sống và giá trị của một con người, đó chính là THẾ GIỚI QUAN của họ.

Chúng ta thường quan tâm đến việc làm thế nào để thay đổi thói quen, tính cách, thay đổi niềm tin, thay đổi quyết định, thay đổi cuộc đời…, nhưng ít người quan tâm để thay đổi THẾ GIỚI QUAN.

Thế giới quan là gì?

Theo quan điểm của cá nhân tôi, thế giới quan chính là cách mà con người nhìn nhận thế giới bên ngoài và thế giới bên trong của họ. Thế giới bên ngoài bao gồm tất cả thế giới vật chất (sự kiện, sự vật, con người, trái đất, vũ trụ…) và phi vật chất (tinh thần, đức tin, tâm linh…). Thế giới quan bên trong của họ chính là cách họ nhìn nhận, đánh giá về bản thân mình, suy nghĩ, động lực, cảm xúc… của bản thân.

Ví dụ: Cùng một sự kiện là đại dịch covid, có người cho là tốt, là trời định, không thể chống lại, có người cho là vô cùng xấu, là đại họa, có thể chống lại. Có người thì mệt mỏi, than trời, oán trách, có người thì tích cực tham gia chống lại, đồng lòng cùng Chính phủ quyết tâm diệt bệnh…

Ví dụ: Có người nghĩ bản thân mình thực sự giá trị, cuộc đời là tươi đẹp và nhiều người tốt, nhưng có người lại nghĩ bản thân mình vô dụng, chẳng làm được gì cả, cuộc sống thực sự chán chường, số phận đen đủi, hẩm hiu, cuộc sống này chỉ là cuộc sống tạm bợ…

Có thể nói, thế giới quan là vô cùng quan trọng, và để thay đổi cuộc sống của một con người, không gì khác hơn là giúp họ thay đổi thế giới quan.

Mời các bạn theo dõi bài tiếp theo: Làm thế nào để thay đổi thế giới quan?

(Harry Trịnh 23/06/2021)

#Harrytrinh

#Percoach

#Truesuccess

Bài viết cùng danh mục