TỦ SÁCH GIA ĐÌNH

TỦ SÁCH GIA ĐÌNH,

Sáng nay, may mắn được luận đàm với Chị Phi Maichi, người đang điều hành dự án Reading VietNam - tạo thói quen đọc sách cho trẻ dưới 12 tuổi - trong Cộng đồng Những cuốn sách thay đổi cuộc đời: https://www.facebook.com/groups/bookschangeyourlife.

Chúng tôi có nói về đọc sách và tủ sách, chợt nhớ ra cách mình đang xây dựng tủ sách gia đình, tủ sách doanh nghiệp cũng như xây dựng văn hoá đọc.

Thói quen, văn hoá đọc sách rất quan trọng trong mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp. Có thể nói, nhìn vào giá sách của mỗi gia đình, chúng ta có thể biết được tương lai của gia đình đó, chính giá sách quyết định tương lai gia đình chứ không phải là gia đình đang ở trong ngôi nhà gì, đi xe gì, có những tủ rượu nào...

Cách tạo giá sách của tôi là: Hàng ngày, quan sát trong quá trình đọc, học, chia sẻ của những người khác, ghi lại những cuốn sách hay (các con tôi cũng cho tự làm như vậy). Xong, mỗi tháng đều đặn chi ra từ 1-2 triệu mua sách. Sau 5 năm, cũng khá khá được khoảng gần 2000 cuốn, tạm đủ để đọc và tiếp tục sưu tầm thêm.

Tiền ở đâu ra để mua sách?

Mong các bạn tôi đừng giận nhé, tôi đã giảm đáng kể những cuộc nhậu không cần thiết trong tháng đó để dành mua sách. Vì tôi hiểu rằng, cuộc nhậu không cần thiết là lãng phí thời gian, sức lực, tiền của, có thể đưa đời tôi đi xuống, còn giá sách có thể đưa gia đình tôi đi lên!

Công thức đơn giản vậy thôi!, và tôi nghĩ, đàn ông, ai cũng làm được.

Có ai sẵn sàng DÁM LÀM không ạ?

Harry Trịnh

Bài viết cùng danh mục