TIME MAX - QUẢN TRỊ THỜI GIAN

Đăng ký tham gia

Thời gian của một đời người, chúng ta có 900 tháng để sống

- Bạn thực sự muốn sống một cuộc đời như thế nào?

- Biết mình là ai, mình cần làm gì, mình phải làm gì?

- Thức tỉnh về cuộc đời, nhận ra cách bạn đang ngủ say 🡺 Thay đổi

- Nhìn thấy bức tranh cuộc đời bạn: Tập trung vào đích đến, xuất phát từ hiện tại

- Tập trung –> đi đúng hướng -> Hiệu quả

  • Giúp học viên nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị thời gian
  • Giúp học viên tiếp cận với một số phương pháp quản trị thời gian tiêu biểu, sự kết hợp giữa chúng khi ứng dụng
  • Chia sẻ thực hành phương pháp quản trị thời gian 168, ứng dụng vào công việc
    trong NNC

Giảng viên

  • True Online

Đăng ký học

Học phí

299.000đ

499.000đ

-41%