MIỄN PHÍ khóa học ChildAsk – Giúp con phát triển tư duy khi mua Bộ câu hỏi quyền năng dành cho trẻ em. Tìm hiểu ngay!

Trang chủ1. Phát Triển Lãnh ĐạoĐổi Mới Tư Duy Nhà Lãnh Đạo Và Chiến Lược Phát Triển Tư Duy

Đổi Mới Tư Duy Nhà Lãnh Đạo Và Chiến Lược Phát Triển Tư Duy

Dù doanh nghiệp có lớn đến đâu, thì đội ngũ lãnh đạo vẫn có vai trò quyết định hơn 60% sự thành công của doanh nghiệp đó. Nói đến tư duy và thay đổi tư duy là một phạm trù khó nhưng bắt buộc phải làm, nhất là đối với một nhà lãnh đạo.

Vì sao bắt buộc phải đổi mới tư duy nhà lãnh đạo?

Thực sự, thay đổi tư duy và tiếp cận vấn đề một cách mới mẻ là một thách thức khó khăn, nhất là đối với một nhà lãnh đạo.

Muốn thay đổi một quốc gia, một tổ chức, một doanh nghiệp hoặc thậm chí là một cuộc sống, điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy của các nhà lãnh đạo. Những cách suy nghĩ của chúng ta hôm nay sẽ định hình tương lai của doanh nghiệp vào ngày mai.

Để thay đổi tư duy của nhà lãnh đạo, cần phải thay đổi cả khả năng suy nghĩ và sự sáng tạo của họ (hoạt động tư duy), cũng như cách họ suy nghĩ và sáng tạo đó (gọi là mô hình tư duy).

Tư duy là biểu hiện của trí tuệ con người, thể hiện ở khả năng suy nghĩ và sáng tạo trong việc nhận thức, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề.

Mô hình tư duy là những khái niệm, giả thuyết, suy nghĩ, định kiến, hình ảnh đã thấm sâu vào cách suy nghĩ của mỗi cá nhân, ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận về thế giới và hiện tượng xung quanh.

Đổi mới tư duy nhà lãnh đạo là việc quan trọng bắt buộc phải làm
Đổi mới tư duy nhà lãnh đạo là việc quan trọng bắt buộc phải làm

Nhà lãnh đạo cần liên tục đổi mới tư duy

Đổi mới tư duy là một nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo cần thực hiện liên tục, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang liên tục biến đổi và thời cuộc đang thay đổi. Những điều mà chúng ta coi là đúng và phù hợp hôm nay có thể đã trở nên lạc hậu và vô dụng vào ngày mai, vì mọi thứ đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng.

Nhà lãnh đạo cần có tư duy xuất sắc và khác biệt, điều này giúp họ dẫn dắt và điều khiển doanh nghiệp theo chiều hướng phù hợp với thời đại, và có khả năng linh hoạt thích ứng với biến động. Họ cũng cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, có khả năng dự báo tương lai để đưa ra những quyết định chính xác và xây dựng chiến lược lãnh đạo xuất sắc để dẫn dắt doanh nghiệp.

Ngoài ra, có nhiều điều hữu ích mà chúng ta chưa biết và còn nhiều điểm mù trong tư duy, điều này yêu cầu nhà lãnh đạo luôn tự học, cập nhật kiến thức và thông tin mới nhất.

Tại sao nhà lãnh đạo phải liên tục đổi mới tư duy?
Tại sao nhà lãnh đạo phải liên tục đổi mới tư duy?

6 điểm đòn bẩy tác động thay đổi tư duy

Có sáu điểm đòn bẩy tác động đổi mới tư duy của nhà lãnh đạo, bao gồm:

1. Tạo ra bức tranh tầm nhìn

Nhà lãnh đạo cần tự vẽ nên bức tranh chiến lược dài hạn, một cái nhìn sâu sắc và xa rộng. Điều này sẽ thúc đẩy nhà lãnh đạo suy nghĩ, trăn trở và tìm kiếm các chiến lược thích hợp. Khi nhà lãnh đạo thực sự sống tầm nhìn của doanh nghiệp, giải pháp sẽ tự nảy sinh.

2. Đối mặt với sự thực để giải quyết

Nhà lãnh đạo cần đối mặt một cách can đảm với thực tế của doanh nghiệp: những thách thức, những vấn đề hiện hữu, những điểm yếu, những khía cạnh còn chưa hoàn thiện, và những thay đổi cần thiết để cải thiện. Những yếu tố này sẽ thúc đẩy nhà lãnh đạo không ngừng suy nghĩ, tư duy và tìm kiếm giải pháp.

3. Tạo ra sự căng thẳng sáng tạo

Một trong những đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy việc đổi mới tư duy của nhà lãnh đạo là tạo ra “sự căng thẳng sáng tạo”. Nhà lãnh đạo cần luôn tạo ra “sự căng thẳng sáng tạo” cho chính bản thân và đội ngũ lãnh đạo của mình, luôn đặt ra và thách thức những giới hạn cao hơn, mục tiêu cao hơn, và chất lượng cao hơn… Điều này sẽ thúc đẩy mỗi người nâng cao và phát triển tư duy của mình.

4. Đặt vào môi trường có nhiều điều học hỏi

Hãy đặt bản thân, đội ngũ lãnh đạo vào môi trường học hỏi: Tham gia những khóa học dài hạn, những lớp học thường xuyên, tạo ra văn hóa học tập và đào tạo trong chính doanh nghiệp của mình, cùng thúc đẩy nhau học tập.

5. Học đi đôi với hành

Việc học cần đi đôi với thực hành, chuyển hóa việc học vào công việc thực tiễn hàng ngày.  Chỉ có khi tham gia vào công việc, trong quá trình lao động, con người mới có thể nâng cao tư duy và trở nên sáng tạo hơn.

6. Thay đổi thế giới quan dẫn đến thay đổi mô hình tư duy

Nhà lãnh đạo cần liên tục thay đổi thế giới quan, chủ động sàng lọc, gạn đục khơi trong, thay đổi những niềm tin giới hạn, sai lầm, những hiểu biết không phù hợp bằng những kiến thức, thông tin phù hợp hơn, kịp thời hơn.

Khi thế giới quan thay đổi, mô hình tư duy cũng thay đổi theo, từ đó chất lượng tư duy cũng thay đổi.

Điểm đòn bẩy tác động thay đổi tư duy
Điểm đòn bẩy tác động thay đổi tư duy

Chiến lược để phát triển tư duy nhà lãnh đạo

Có sáu chiến lược giúp nhà lãnh đạo phát triển tư duy của mình, bao gồm:

  • Xây dựng bức tranh tầm nhìn chung và tầm nhìn cá nhân
  • Nhận diện bối cảnh tương lai
  • Nhận diện vấn đề, khoảng GAP của doanh nghiệp và cá nhân
  • Nhận diện những điều cần thay đổi và học kịp thời
  • Nhận diện những điểm mù
  • Đặt trong môi trường học tập và thay đổi

Để hiểu được chi tiết hơn, vui lòng xem video record Webinar Đổi Mới Tư Duy Nhà Lãnh Đạo tại link dưới đây:

Video phần 1

Video phần 2

Share:

Để lại câu trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Categories

You May Also Like

Lãnh đạo là gì? Nhà lãnh đạo là ai? Làm lãnh đạo là làm những gì? Trong bài viết này,...
Theo cuộc điều tra năm 2002 của Time/CNN khảo sát về nhân cách nhà lãnh đạo, thì 71% số người...
Chức năng lãnh đạo đóng vai trò thiết yếu ra sao trong quản lý tổ chức và vận hành doanh...