MIỄN PHÍ khóa học ChildAsk – Giúp con phát triển tư duy khi mua Bộ câu hỏi quyền năng dành cho trẻ em. Tìm hiểu ngay!

22
Tháng Sáu
tu-duy-he-thong-07-lms
Khóa STL 07 – Tư Duy Hệ Thống Dành Cho Lãnh Đạo
00:00 - 08:00
Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM

Chìa khóa để lãnh đạo đội ngũ và quản trị doanh nghiệp đồng bộ, sâu sắc, hiệu quả!

26
Tháng Bảy
Percoach-lms
Khóa PERCOACH 55 – Khai Mở Đội Ngũ
00:00 - 08:00
A6 An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Đây là chương trình sẽ giúp học viên đánh thức sức mạnh nội tại để phát triển và tái tạo doanh nghiệp!

06
Tháng Bảy
els-lms-15
Khóa ELS 15 – Chiến lược trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc
08:00 - 18:00
A6 An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

THAY ĐỔI TƯ DUY, TÁI TẠO ĐỘNG LỰC, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI để bạn hiểu và xây dựng chiến...

16
Tháng Tám
tu-duy-he-thong-09
Khóa STL 09 – Tư Duy Hệ Thống Dành Cho Lãnh Đạo
08:00 - 18:00
A6 An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Chìa khóa để lãnh đạo đội ngũ và quản trị doanh nghiệp đồng bộ, sâu sắc, hiệu quả!

07
Tháng Chín
els-lms-16
Khóa ELS 16 – Chiến lược trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc
00:00 - 00:00
Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM

THAY ĐỔI TƯ DUY, TÁI TẠO ĐỘNG LỰC, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI để bạn hiểu và xây dựng chiến...

25
Tháng Mười
percoach-56-lms
Khóa PERCOACH 56 – Khai Mở Đội Ngũ
08:00 - 22:00
A6 An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Đây là chương trình sẽ giúp học viên đánh thức sức mạnh nội tại để phát triển và tái tạo doanh nghiệp!

14
Tháng Sáu
chien-luoc-tro-thanh-nha-lanh-dao-xuat-sac
Khóa ELS 14 – Chiến Lược Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc
08:00 - 17:00
A6 An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Đây là một chương trình sẽ làm THAY ĐỔI TƯ DUY, TÁI TẠO ĐỘNG LỰC, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI...

31
Tháng Một
lanh-dao-bang-dao-tao-lms
Webinar Lãnh Đạo Bằng Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Sự
09:00 - 11:30
Zoom Online

Làm lãnh đạo là phải biết đào tạo, và đó là một trách nhiệm cao cả!

17
Tháng Một
lanh-dao-bang-nhan-cach-lms
Webinar Lãnh Đạo Bằng Nhân Cách
09:00 - 11:30
Zoom Online

Nhân cách vừa mang lại sức mạnh to lớn cho nhà lãnh đạo, vừa là thứ mà nhà lãnh đạo phải học, phải rèn...

03
Tháng Một
Webinar Đổi mới tư duy nhà lãnh đạo
Webinar Đổi Mới Tư Duy Nhà Lãnh Đạo
09:00 - 11:30
Zoom Online

Để doanh nghiệp có sự thay đổi to lớn thì đội ngũ lãnh đạo cũng phải tạo ra sự thay đổi to lớn. Nhà...