MIỄN PHÍ khóa học ChildAsk – Giúp con phát triển tư duy khi mua Bộ câu hỏi quyền năng dành cho trẻ em. Tìm hiểu ngay!

Trang chủ1. Phát Triển Lãnh ĐạoLãnh Đạo Là Gì? Làm Lãnh Đạo Là Làm Những Gì?

Lãnh Đạo Là Gì? Làm Lãnh Đạo Là Làm Những Gì?

Lãnh đạo là gì? Nhà lãnh đạo là ai? Làm lãnh đạo là làm những gì? Trong bài viết này, True Success sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi trên một cách chi tiết và sâu sắc nhất.

Lãnh đạo là gì?

Có rất nhiều khái niệm về lãnh đạo, nhưng dưới góc nhìn của Chuyên gia Huấn luyện và phát triển con người Harry Trịnh thì lãnh đạo là:

“Lãnh đạo là nghệ thuật gây ảnh hưởng lên người khác để phát triển và dẫn dắt họ thực hiện một tầm nhìn, sứ mệnh hoặc mục tiêu nào đó.”

Đặc điểm của lãnh đạo:

 • Lãnh đạo là một quá trình và phải thông qua hành động
 • Có nhiều cách gây ảnh hưởng lên người khác như: Mệnh lệnh, quyền lực; bằng quyền lợi (thưởng – phạt); bằng xây dựng mối quan hệ; đào tạo phát triển; bằng đồng hành – dẫn dắt; bằng lắng nghe – thấu hiểu; bằng sự phục vụ – làm gương; bằng sự lấy lòng (tâm thuật); bằng thành quả đạt được; bằng uy tín, thương hiệu; bằng nhân cách; bằng tầm nhìn….
 • Nhà lãnh đạo cần xây dựng “người khác” thành một đội ngũ để sắp xếp, phát triển, tạo sự gắn kết, đồng hành và dẫn dắt 
 • Hai việc quan trọng của nhà lãnh đạo đối với đội ngũ: Đồng hành – Dẫn dắt
 • Lãnh đạo phải hướng tới một cái đích đến
 • Lãnh đạo không nên là một công cụ, lãnh đạo nên là một nghệ thuật – khoa học
Lãnh đạo là gì?
Lãnh đạo là gì?

Nhà lãnh đạo là ai?

“Nhà lãnh đạo là người lãnh trách nhiệm thực hiện một mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh nào đó bằng việc tạo lập, đồng hành, dẫn dắt đội ngũ theo một con đường, một “đạo đức” để thực hiện” (Harry Trịnh)

Các đặc điểm của nhà lãnh đạo:

 • Là người dám lãnh trách nhiệm: Là người tự nguyện lãnh trách nhiệm, xung phong chịu trách nhiệm để thực hiện một mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh nào đó cho xã hội, cho con người hoặc cho tổ chức.
 • Nhà lãnh đạo không nên là người bị ép làm lãnh đạo, mà nên là người tự nguyện, xung phong, là người có tinh thần cống hiến, đóng góp, phục vụ, phụng sự, có khát vọng, động lực, lý tưởng.
 • Có tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu rõ ràng: Nhà lãnh đạo là người hiểu rõ, sâu sắc mục đích, mong muốn, lý do, động lực mình dấn thân. Đây chính là yếu tố để nhà lãnh đạo thuyết phục chính bản thân mình và người khác bước vào hành trình dài hạn, chông gai, thử thách, gian khổ.
 • Thông qua đội ngũ để thực hiện: Nhà lãnh đạo không thể thực hiện mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh một mình, họ cần có đội ngũ để cùng nhau thực hiện.
 • Gắn với một tổ chức: Người lãnh đạo và đội ngũ cần được tổ chức lại và tạo thành một tổ chức, gắn cho tổ chức này sứ mệnh, tầm nhìn, xây dựng giá trị cốt lõi, văn hóa, thiết chế, qui chế, qui định… để hoạt động và vận hành hiệu quả.
 • Xây dựng được chiến lược, con đường để thực hiện: Nhà lãnh đạo là người chịu trách nhiệm chính để tìm ra/xây dựng con đường, chiến lược để thực hiện.
 • Tuân theo một “đạo”: Đạo ở đây giống như một “tôn giáo”, đạo đức. Nhà lãnh đạo cần có “đạo” để dẫn dắt đội ngũ của mình. Đây là nền tảng để cả đội ngũ ứng xử trong hành trình thực hiện mục tiêu.
Nhà lãnh đạo là ai?
Nhà lãnh đạo là ai?

Làm lãnh đạo là làm những gì?

 • Có/xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu
 • Tạo ra một tổ chức/đội nhóm
 • Xây dựng đội ngũ: Tuyển dụng, sắp xếp vị trí, phân công vai trò trách nhiệm
 • Đào tạo để mọi người biết làm theo vị trí, vai trò, trách nhiệm
 • Tạo môi trường gắn kết để mọi người hiểu, phối hợp với nhau, cùng nhau cam kết thực hiện
 • Lắng nghe, đồng hành, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tạo động lực, hỗ trợ, giúp đỡ, kèm cặp… nhân sự
 • Xây dựng mục tiêu, chiến lược cụ thể
 • Tập trung, sáng tạo,  linh hoạt, thích ứng trong thực hiện mục tiêu
 • Luôn giữ được tầm nhìn, tinh thần, khát vọng, mục tiêu…
 • Lãnh đạo bản thân để luôn vững vàng và làm gương.

Đây chính là những việc cốt lõi nhà lãnh đạo phải làm.

Nhà lãnh đạo làm những gì?
Nhà lãnh đạo làm những gì?

Share:

Để lại câu trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Categories

You May Also Like

Dù doanh nghiệp có lớn đến đâu, thì đội ngũ lãnh đạo vẫn có vai trò quyết định hơn 60%...
Theo cuộc điều tra năm 2002 của Time/CNN khảo sát về nhân cách nhà lãnh đạo, thì 71% số người...
Chức năng lãnh đạo đóng vai trò thiết yếu ra sao trong quản lý tổ chức và vận hành doanh...